Theoretische en praktische nascholing:
Keramische Esthetiek i.r.t. Functie
waarbij schoonheid en veiligheid
centraal staan

 
Henk Sickmann  
Functioneel Esthetische Analyse